Ergoterapie

Od 1.3.2024 nabízíme novou službu ergoterapii v domácím prostředí pacienta v okrese Most a Louny. Ergoterapie se zabývá především nácvikem běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních aktivit s cílem získání maximální soběstačnosti a mobility, případně řešením praktických otázek souvisejících se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné. Zaměřuje se také na rozvoj jemné motoriky a kognitivních funkcí s cílem zlepšení funkční komunikace jedince.