Ergoterapie

Co je ergoterapie?

Ergoterapie je rehabilitační obor, který usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních i volnočasových činností u osob jakéhokoliv věku s různým typem postižení např.: fyzickým, psychickým, smyslovým, mentálním i kombinovaným. Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti, podporuje zapojení jedince v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti.

 

Vhodné diagnózy:

 • mozková obrna,
 • autismus,
 • ADHD,
 • hyperaktivita,
 • cévní mozková příhoda,
 • přirozený proces stárnutí, aj.

 

Mezi základní oblasti ergoterapeutické intervence řadíme:

 • motorické funkce: 
  • hrubá motorika (mobilita, přetáčení, lezení, sed, stoj, klek, chůze po schodech)
  • jemná motorika (úchopy, pohyby ruky, spolupráce obou horních končetin)
  • grafomotorika (správné držení tužky, uvolnění zápěstí, koordinace oko-ruka, poloha celého těla)
 • senzorické funkce: vnímání doteku, tepla, chladu, bolesti, pozice končetin aj.
 • kognitivní, komunikační a jiné sociální funkce: (spolupráce s psychologem a logopedem) rozvoj paměti, pozornosti, orientaci v čase, místě a prostoru, vnímání sebe sama, chování, motivace, komunikace aj.
 • aktivity běžného života (ADL): schopnost samostatně se najíst, napít, obléknout se, provést základní hygienu, vykoupat se, použít WC, přesuny, chůze, nakoupit si, poslat dopis, zatelefonovat si aj.
 • kompenzační pomůcky: pokud pacient nevládá provést danou aktivitu samostatně, je nezbytné vybavit ho kompenzační pomůckou
 • předpracovní rehabilitace: příprava pacienta na případné zařazení do zaměstnání nebo na další formu vzdělávání